Přidáno
Odebráno
Close

PŘIHLÁSIT

Input:
Close
Close
 • 194/2022 Sb., Nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

  30.6.2022, Vláda, Zdroj: Verlag Dashöfer

  Garance

 • 193/2022 Sb., Nařízení vlády o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

  30.6.2022, Vláda, Zdroj: Verlag Dashöfer

  Garance

 • 192/2022 Sb., Nařízení vlády o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

  30.6.2022, Vláda, Zdroj: Verlag Dashöfer

  Garance

 • 191/2022 Sb., Nařízení vlády o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

  30.6.2022, Vláda, Zdroj: Verlag Dashöfer

  Garance

 • 190/2022 Sb., Nařízení vlády o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

  30.6.2022, Vláda, Zdroj: Verlag Dashöfer

  Garance

 • Tlačítko nouzového zastavení

  30.6.2022, Igor Lüftner, Zdroj: Inspekční orgán Mostecké montážní

 • Malování pracoviště

  30.6.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

 • Tlačítko nouzového zastavení

  30.6.2022, Igor Lüftner, Zdroj: Inspekční orgán Mostecké montážní

 • Uvádění chemikálie na trh vs povinnost vypracovat BL v českém jazyce

  30.6.2022, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: CASEC s.r.o.

 • Výpověď pro neschopnost dále vykonávat práci

  30.6.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

 • Mytí oken ze schůdků do 1,49 metrů

  27.6.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

 • Rozšiřování systémů řízení pracovníků založených na umělé inteligenci: jaké jsou důsledky pro BOZP?

  27.6.2022, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

 • Vyslání technika do zahraničí

  27.6.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

 • Izokyanáty v pracovním prostředí

  27.6.2022, Bc. Petra Dobešová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

 • Vláda ČR schválila prováděcí právní předpisy k zákonu č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

  23.6.2022, Zdroj: Vláda ČR

 • Praktické aspekty prevence rizik 2022: poprvé dvoudenní a mimo Prahu

  22.6.2022, Ondřej Vraný, Zdroj: Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, z.ú.

 • Naše děti potřebují pomoc: výzva k zajištění muskuloskeletálního zdraví ve školách

  21.6.2022, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

 • Stravování na pracovišti

  21.6.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi

 • Výpvěď ze zdravotních důvodů a odškodné

  21.6.2022, Zdroj: BOZPprofi

 • 155/2022 Sb., Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2021

  17.6.2022, Energetický regulační úřad, Zdroj: Verlag Dashöfer

  Garance

 • NOVÉ NORMY BOZP - červen 2022

  13.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

 • Malí výtvarníci dostali ceny za kresby a malby přihlášené do soutěže Nenič si tělo

  13.6.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • Seminář EU-OSHA: PLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ ČR Z HLEDISKA OCHRANY A ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V SOUVISLOSTI SE ZAMĚSTNÁVÁNÍM CIZINCŮ

  9.6.2022, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

 • Nabídka zaměstnání: Mondi Štětí hledá technika BOZP

  9.6.2022, Zdroj: Mondi Štětí a.s.

 • 149/2022 Sb., Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

  8.6.2022, Energetický regulační úřad, Zdroj: Verlag Dashöfer

  Garance

 • 144/2022 Sb., Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti se zvýšenými bezpečnostními opatřeními v průběhu předsednictví České republiky v Radě EU

  8.6.2022, Vláda, Zdroj: Verlag Dashöfer

  Garance

 • V Opavě bylo oceněno dvanáct "Bezpečných podniků"

  6.6.2022, Zdroj: Státní úřad inspekce práce

 • CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA ERGONOMII (III.)

  6.6.2022, Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

 • Promluvme si o muskuloskeletálním zdraví: spolupráce s vedoucími pracovníky a (budoucími) pracovníky

  6.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

 • Nové vyhlášky Českého báňského úadu v souvislosti s novou úpravou bezpečnosti VTZ

  4.6.2022, Zdroj: Sbírka zákonů

 • Prohlídky zaměstnanců na WC

  4.6.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

 • BLS Group: děláme vše pro Vaši bezpečnost

  1.6.2022, Zdroj: BLS Group

 • 140/2022 Sb., Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

  31.5.2022, Vláda, Zdroj: Verlag Dashöfer

  Garance

 • 139/2022 Sb., Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)

  31.5.2022, Vláda, Zdroj: Verlag Dashöfer

  Garance

 • 138/2022 Sb., Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

  31.5.2022, Vláda, Zdroj: Verlag Dashöfer

  Garance

 • 136/2022 Sb., Nařízení vlády o třetím zvýšení důchodů v roce 2022

  31.5.2022, Vláda, Zdroj: Verlag Dashöfer

  Garance

 • Společně pro pracoviště bez nádorových onemocnění: je čas jednat

  31.5.2022, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

 • Státní úřad inspekce práce v roce 2021 uskutečnil přes 14 tisíc kontrol a uložil více než 3,5 tisíce pokut v souhrnné výši téměř 380 milionů korun

  31.5.2022, Zdroj: Státní úřad inspekce práce

 • Podklady pro školení PO

  30.5.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

 • Návrat po mateřské a vysoký tlak

  30.5.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

 • Judikatura

  30.5.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

 • Svařování

  30.5.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

 • Práce ve výškách a nad volnou hloubkou

  30.5.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

 • Potravinářství

  30.5.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

 • Zdravotnictví

  30.5.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

 • Stavebnictví

  30.5.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

 • VTZ

  30.5.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

 • Obchod

  30.5.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

 • Nářadí a pracovní pomůcky

  30.5.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

 • Práce na VTZ

  30.5.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer